ഇ വേ ബിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ; മാർച്ച് 10ന് ചേരുന്ന ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം കൂടി വേണം
ഇ വേ ബിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ; മാർച്ച് 10ന് ചേരുന്ന ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം കൂടി വേണം

ന്യൂഡൽഹി :- ഒരു സംസ്ഥാനത്തു നിന്നു മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്കു സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു ചരക്ക്, സേവന നികുതി പ്രകാരം ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ അഥവാ ഇ വേബിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ നടപ്പിലാകും. ഇന്നലെ...

Read More
പാത തുറക്കുന്നു, 5ജിയിലേക്ക്!
പാത തുറക്കുന്നു, 5ജിയിലേക്ക്!

ന്യൂഡൽഹി :- കഴിഞ്ഞ ദിവസം എയർടെല്ലും വാവെയ് കമ്പനിയും ചേർന്നു നടത്തിയ ‘ഫൈവ്ജി’ പരീക്ഷണം വിജയമായ വാർത്ത രാജ്യമെങ്ങും ശ്രദ്ധേയമായി. ഇന്ത്യയിൽ ഫൈവ്ജി കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ ആദ്യപരീക്ഷണമായിരുന്നു ഇത്. ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ഒരു ഫൈവ്ജി നെറ്റ്‌വർക്...

Read More