വനിത ഫിലിം അവാര്‍ഡ് 2018: ആവേശത്തുടക്കം; മികച്ച പുതുമുഖ നടൻ അപ്പാനി ശരത്
വനിത ഫിലിം അവാര്‍ഡ് 2018: ആവേശത്തുടക്കം; മികച്ച പുതുമുഖ നടൻ അപ്പാനി ശരത്

തിരുവനന്തപുരം:- മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ താരാഘോഷ രാവിനായി തലസ്ഥാന നഗരി ഒരുങ്ങി. വനിത ഫിലിം അവാര്‍ഡ്സ് 2018ന് തിരി തെളിയാൻ ഇനി മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കി. പ്രേക്ഷകർ നൽകിയ വോട്ടിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനിത...

Read More